Gradnja

Montažne kuće
Način gradnje

Prirodne, zdrave, ekološke montažne kuće
Preko 200 kompletiranih projekata

Tehnički opis

Objekat je projektovan na osnovu zahteva i projektnog zadatka dobijenog od strane investitora.

GRADNJA I MONTAŽA

Građevinski radovi

Nakon obeležavanja objekta na zadanoj lokaciji, vrši se čišćenje terena i skidanje humusa u sloju debljine 12-15 cm, posle čega se kopaju kanali za temeljne trake. Temeljne trake se fundiraju na dubinu od 60 cm od kote terena, rade se od nabijenog betona MB 15 debljine 35 cm, ispod kojih se prethodno postavlja tampon nabijenog šljunka debljine 10 cm. Sokleni zidovi se rade preko temeljnih traka od nabijenog betona MB 20 u dvostrukoj daščanoj oplati. Debljina zidova je 25 cm, a visina 45 cm od kote trotoara. U gornjoj zoni soklenog zida rade se armirano betonski serklaži od betona MB 20. Izmedju soklenih zidova vrši se nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima do potrebne visine preko kojih se postavlja tampon šljunka d=10cm koji služi kao podloga podnoj betonskoj ploči. Betonska ploča se radi od nabijenog betona MB 20, d=10cm. Preko soklenih zidova i podne ploče radi se hidroizolacija od vrućeg premaza bitumena i ter-papira u slojevima 2+1, u dve faze. U prvoj fazi (pre montaže objekta) radi se hidroizolacija u trakama širine 25-30cm ispod temeljača, a u drugoj fazi (posle montaže objekta) na preostalu površinu.

Ostali građevinski radovi

U objektu je predviđen po jedan jednokanalni dimnjak preseka 16 cm. Zida se punom opekom u produžnom malteru, spolja dimnjak malterisati celom visinom, dimnjak završiti betonskom kapom. Zidanje se vrši posle montaže ostalih zidnih elemenata. Dimnjak je opremljen vratancima za čipćenje, priključkom za peć. Sokleni zidovi se malterišu cementnim malterom.

Montažerski radovi

Zidni elementi se rade u modularnim dimenzijama 120×260 i 60×260 cm
Elementi se rade u radionici prema glavnom projektu i isporučuju na gradilište. Elementi mogu biti spoljni i unutrašnji, puni ili sa ugrađenim prozorima i vratima u zavisnosti od mesta u sklopu objekta. Konstrukcija elementa je drveni ram d=100mm koji se radi od zdrave čamove gradje. Vertikalne (međustubovi) u panelu se postavljaju na 40 cm. Svi elementi se rade sa obostranim oblogama od OSB ploče d=10mm
Između obloga odnosno u drveni ram se postavlja mineralna vuna koja služi kao toplotna i zvučna izolacija. Kod spoljnih elemenata se ugrađuje mineralna vuna d=100mm, a kod unutrašnjih d=80mm.  Vezivanje obloga od OSB ploče  za ram se vrši vijcima 5×50 ili ekserima E 31/70 sa nazubljenim ili uvijenim telom. Montaža zidnih elemenata i spajanje u jednu celinu se vrši pomoću temeljača dim=100/140mm, venčanica dim=100/42mm i drvenih lajsni koje se ubacuju u predhodno urađene žljebove. Temeljače se predhodno premazuju bitulitom i ankerišu za soklene zidove. Posle montaže objekta, vrši se oblaganje fasadnih zidova “izoterm" oblogom d=80mm, a unutrasnji zidovi se oblazu gips kartonom pločama d=9,5mm. Elementi za sanitarne prostorije se oblažu vodootpornim gips karton pločama d=12,5 mm. Prilikom izrade elemenata se vrši ugradjivanje plastčnih gibljivih creva i kutija za razvodne instalacije.

Stolarija

Stolarija se radi od petokomornog PVC profila. Izbor i dimenzionisanje otvora je izvršen prema zahtevima prostorija u sklopu koji se ugrađuju. Konstrukcija prozora i vrata je izvedena tako da su ugradjeni u zidne elemente prilikom izrade istih u radionici ili na terenu nakon montaže elemenata.

Prozori i balkonska vrata su jednostruki, jednodelni i ekranski sa otvaranjem oko vertikalne i horizontalne osovine pomoću rubnih zatvarača dim 100/140 cm i 80/220 izuzev prozora 60/60cm koja se otvaraju pomoću okretno nagibnog okova. Stolarija je zastakljena dvostrukim termoizolacionim staklom punjenim argonom 4+12+4 mm. Sa spoljašnje strane postaviti solbanke od pocinkovanog lima u boji stolarije. Ulazna vrata su dim 95/225cm jednokrilna, bez nasvetla, sa podelom u kombinaciji tablica izradjena takodje od PVC profila, opremljena sigurosnom bravom. Unutrasnja vrata su duplo perovana dim 90/205,80/205i 70/205cm. Mogu biti i u kraft – master izvedbi.
Ulazna vrata su obezbedjena sigurnosnom bravom sa uloškom, a ostala vrata običnim bravama.

Krovni elementi

Krovna konstrukcija se radi od rešetkastih krovnoh nosača. Krovni nosači  se izradjuju u sistemu rešetke sa dvodelnim pojasevima i jednodelnim ili trodelnim štapovima ispune, kod koga su veze ostvarene ekserima u zoni pojaseva. Krovni nosači se rade u radionici od prosušene zdrave čamove gradje I /II klase u svemu prema statičkom proračunu. Montaža nosača se vrši preko zidne konstrukcije na modularnom odstojanju (120cm) i ankerišu pomoću metalnih “U" profila.
Krovni nosači se medjusobno povezuju daščanom oplatom d=24 mm u krovnim ravnima i vertikalnim spregovima, tako da se postiže prostorna stabilnost krova i objekta. Preko daščane oplate vrši se postavljanje ter papira, podužnih i poprečnih letvi 30/78mm tako da se dobija provetravanje ispod krovnog pokrivača. Pokrivanje krova vrši se falcovanim crepom.
Kalkanski delovi se opšivaju OSB pločom d=15 mm koja je pričvršćena na roštilj od drvenih elemenata. Venci krova se opšivaju rendisanom daskom. Strehe ispod krovnih nosača se opšivaju profilisanom daskom ili se rade u sistemu demit fasade preko OSB ploča. Sve veze krovne konstrukcije se izvode odgovarajućim ekserima.

Plafonska konstrukcija

Plafonska konstrukcija se sastoji os roštilja, izolacionog materijala i plafonske obloge. Preko donjih pojaseva krovnih nosača se postavlja roštilj sušene čamove letve dimenzije 48x38mm preko kojih se sa donje strane postavlja parna brana od PVC folije i plafonska obloga. Preko roštilja i plafonske obloge se postavlja toplotna izolacija od mineralne vune d=150mm.
Plafonska obloga se radi od gips-karton pločama d=12,5 mm.

Ostali montažerski radovi

Svi stubovi i podvlake se rade od kvalitetne rendisane čamove gradje u svemu prema projektu.

Zanatski radovi

Zastakljivanje

Zastakljivanje fasadne stolarije se vrši dvostrukim termoizalacionim staklom d=4+12+4mm, punjenim argonom.

Limarija

Na objektu se postavljaju oluci standardnog preseka sa odgovarajućim brojem odvodnih cevi. Oluci se rade od pocinkovanog lima d=0.55mm.
Veterlajsne, solbanci i opšivanje dimnjaka se radi od pocinkovanog lima d=0,55mm.

Podovi

U sanitarnim prostorijama, kuhinji i ostavi rade se podovi od glaziranih keramičkih pločica domaće proizvidnje a u ostalim prostorijama postavlja se bukov laminat d=7mm, klik sistem klasa 31, podloga HDF.
Na ulazu i ulaznom stepeništu radi se pod od neglaziranih keramičkih pločica.

Unutrašnja obrada

Plafoni se boje belom disperzivnom bojom.
Obrada unutrašnjih zidova se vrši disperzivnim bojama.
Sobna vrata se boje po izboru kupca.
Obrada svih unutrašnjih površinase obavlja u dva premaza sa obavljanjem potrebnih predradnji, gipsovanje ili gitovanje eventualnih neravnina na površinama koje se obradjuju.
Izbor tonova za obradu svih površina vrši nadzorni organ ili projektant pre otpreme potrebnih materijala na gradilište.

Zidovi sanitarnih prostorija oblažu se keramički pločicama do plafona, a u kuhinji do visine 160 cm, a iznad boje belom disperzivnom bojom.

Spoljna obrada

Obrada spoljnih površina od izoterna se vrši plastičnom zaribanom fasadom na bazi akrilata. Sve spoljne površineod drveta se boje sadolinom u dva premaza.
Fasadna stolarija se boji po izboru kupca.
Izbor tonova za obradu svih površina vrši nadzorni organ ili projektant pre otpreme potrebnih materijala na gradilište.

Instalacije

Vodovod i kanalizacija

Vodovod i kanalizacija se rade prema posebnom projektu. Razvodna mreža vodovoda može biti  nadzidna ili uzidna po želji kupca. Radi se  hidrotehničkim cevima za snabdevanje toplom i hladnom vodom a kanalizacija PVC cevima odgovarajućeg preseka.
Svi delovi vodovodne mreže se montiraju na zid i vezuju odgovarajućim PVC šelnama.
Instalacija vodovoda i kanalizacije se rade sa izvodima na 1 m od objekta bez izgradnji šahti i ugradjivanja vodomera.
Sve sanitarije su bele boje domaće proizvodnje. Od sanitarija se ugradjuju elementi prema gradjevinskom projektu.

Elektroinstalacije

Elektoinstalacija se radi prema posebnom projektu i važećim propisima za montažne objekte.
Sva instalacija se radi PGP kablovima koji se  ugradjuju u zidove i razvode iznad plafona u tavanskom prostoru, preko posebnih dasaka, za koje se vezuje obujmicama.
Instalacija se radi sa izvodom od krovnog nosača ili kasete na zidu.
Rasveta prostorija se vrši pomoću običnih svetiljki (sijalica) odgovarajućeg kapaciteta u zavusnosti od namene prostorije i ugradjuje se RO sa mernom grupom. Kao dodatna mera zaštite ugradjuje se ZUDS (Fidova sklopka).

Energetska efikasnost

Sve naše montažne kuće u osnovnoj varijanti, debljinom termoizolacionih materijala zadovoljavaju zakonske uslove energetske klase za Srbiju.

Brzina gradnje

Pošto su svi elementu izradjuju u našem proizvidnom pogonu vreme potrebno za montažu ovih gotovih elemenata, 4-7 dana u zavisnosti od veličine kuće.

Izgradnja po sistemu ključ u ruke od poručivanja do useljenja ne prelazi 60 dana i uslovljeno je vremenom koje zahtevaju pojedini materijali ( sušenje betona košuljice, sušenje fasade, laka, lepka).